กิจกรรมกาดหมั้ววัฒนธรรม

  
     กิจกรรมกาดหมั้ววัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมระหว่าง 25 ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ โอลิมปิกที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมกาดหมั้ววัฒนธรรม หรือ Cultural night ที่คุ้มภูคำเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเรียกความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก 2008 กว่า 700 คนจาก 25 ประเทศเป็นอย่างดี โดยนายบรรจง พลฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกาดหมั้ว การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก 2008 กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัด ภายใต้กิจกรรมกาดหมั้วล้านนา และมีเวทีการแสดง 3 เวที เพื่อให้ตัวแทนของแต่ละชาติได้แสดงออกทางวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละประเทศได้เตรียมชุดการแสดงที่น่าสนใจอย่างหลากหลาย เช่น ไต้หวัน การแสดงชุดคอมบิเนชั่น ออฟ กังฟู แอนด์ อาร์ต ลาว การแสดงชุดจำปาแดนซ์ อินโดนีเซีย ชุดเดอเซนต้าแดนซ์ โบกาเลีย ชุดโฟล์คแดนซ์ เป็นต้น โดยสลับสับเปลี่ยนการแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทยในทุกเวที และในช่วงสุดท้ายทุกเวทีเปิดเพลงรำวงพร้อมกันทั้งสามเวทีก่อนเลิกงาน อันจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่เด็ก ๆ เหล่านี้ได้ไปบอกต่อกับผู้ป กครองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ในงานยังได้มีอาหารพื้นเมือง มีการสาธิตการตัดตุง การหยอดผางประทีป สอนทำหมวกกะโล่ โดยโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสทดลองสัมผัสและนำผลงานกลับไปเป็นที่ระลึกส่วนตัว มีวงสะล้อซอซึงบรรเลงตลอดงานและมีการแจกของเล่นให้แก่เด็ก ๆ เหล่านี้ด้วย
 
30 ตุลาคม 2551 , 16:54 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย