นายกรัฐมนตรีระบุจะไม่มีการยุบสภาหรือลาออก

  
     นายกรัฐมนตรีระบุจะไม่มีการยุบสภาหรือลาออก ย้ำรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งอย่างชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตย โดยจะเรียกประชุม ครม.ที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 27 พฤศจิกายน นี้
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือ NBT เชียงใหม่ โดยกล่าวถึงกรณีที่เดินทางไปร่วมประชุมเอเปคที่ ประเทศเปรู ว่า ก่อนไปได้มอบหมายให้นายเชาวรัตน์ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก และพลตำรวจเอกพัชรวาท วงศ์สุวรรณ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดูแลความสงบเรียบร้อย ขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในประเทศเปรูก็ได้ทราบข่าวความไม่สงบทางการเมืองที่ประเทศไทย กรณีที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้เข้ายึดที่ทำการรัฐบาลที่สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ เรื่องดังกล่าวเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศชาติ และเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ สำหรับกรณีการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกหรือยุบสภานั้น ขอยืนยันว่ารัฐบาลนี้มาจากความชอบธรรม มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทั้งนี้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นไม่สำคัญเท่ากับการรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม ซึ่งรัฐบาลจำเป็นต้องรักษาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ทั้งนี้การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ สามารถกระทำได้ แต่การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยถือเป็นการทำลายความสงบสุขของบ้านเมือง และระบอบประชาธิปไตย เป็นการใช้กฎหมู่เหนือกฎหมาย ดังนั้นขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมคืนทำเนียบรัฐบาลและสนามบิน โดยรัฐบาลมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพื่อนำความสงบเรียบร้อยกลับมาสู่บ้านเมืองอีกครั้งโดยในวันพรุ่งนี้จะเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีด่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกำหนดความเหมาะสมให้ประเทศชาติให้เรียบร้อย และขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายอย่างเคร่งครัด หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าการประชุม ครม.ในวันที่ 27 พฤศจิกายน นี้จะเป็นวาระพิเศษเพื่อขยายผลการประชุมเอเปคและเรื่องความไม่สงบในบ้านเมือง
นายกรัฐมนตรียังได้เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนบวก 6 ที่จังหวัดเชียงใหม่และร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยรัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมจะทำบุญพระสงฆ์หมื่นรูปสวดถวายพระพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
 
27 พฤศจิกายน 2551 , 00:42 น. , อ่าน 1159  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เสาวลักษณ์-จตุพร สวท.เชียงใหม่