คณะรัฐมนตรีเริ่มประชุม

  
     คณะรัฐมนตรีเริ่มประชุมแล้วที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ม็อบเสื้อแดงให้กำลังใจประมาณสามร้อยคน
คณะรัฐมนตรีเคลื่อนขบวนจากบ้านพักนายกรัฐมนตรีมาถึงศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่แล้ว หลังจากที่รัฐมนตรีได้ไปรวมตัวประชุมนอกรอบที่บ้านพักนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้นคณะได้เคลื่อนขบวนมาที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ โดยมีกำหนดจะพูดคุยเรื่องการหาแนวทางแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งในบ้านเมืองที่รุนแรงในขณะนี้ ขณะที่รัฐมนตรีที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ได้แก่ นายไชยา สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายโอฬาร ไชยประวัติ รองนายกรัฐมนตรี นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในช่วงแถลงผลการประชุม ครม.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดสดให้แก่สถานีวิทยุทั่วประเทศ
ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่วานนี้มีการตรวจตราอาวุธผู้ผ่านเข้า-ออกศาลากลางจังหวัดทุกคน และมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนับร้อยนายมารักษาความสงบเรียบร้อย ขณะที่ที่บริเวณประตูทางเข้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 ประมาณสามร้อยคนมารอต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะด้วย
 
28 พฤศจิกายน 2551 , 07:40 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ฐปนีย์-เกษตร สวท.เชียงใหม่