รัฐบาลประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

  
    รัฐบาลประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเขตพื้นที่ดอนเมือง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และเขตบางพลี บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุม ครม.เห็นชอบในประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่ดอนเมือง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บางพลีและบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้เกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จากกรณีกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเข้ายึดสนามบินทั้งสองแห่ง ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพของประชาชนอันมีเหตุเชื่อได้ว่ากระทบต่อทรัพย์สินของรัฐและบุคคล นายกรัฐมนตรีจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยได้แต่งตั้งผู้ให้พลตำรวจเอกโกวิทย์ วัฒนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่กำกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ บริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ ขณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ กรณีจำเป็นให้ทหารเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และมีหน้าที่ให้การช่วยเหลือ
 
28 พฤศจิกายน 2551 , 07:48 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่