สทท.เชียงใหม่ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2551

  
     สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
นางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ซึ่งจัดโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ณ ยูโฟโบว์ลิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีนักกีฬาโบว์ลิ่งสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก
การแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบในการจัดภารกิจด้านกิจกรรมเชิงรุก และบริการท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนสวัสดิการของเจ้าหน้าที่การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวในการบริการท้องถิ่น โดยการแข่งขันมีทั้งประเภททีม 2 คนและประเภทบุคคล
สำหรับรางวัลการแข่งขัน ชนะเลิศประเภททีม ได้รับถ้วยเกียรติยศของนายเผชิญ ขำโพธิ์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประเภททีม ได้รับถ้วยเกียรติยศของนายไพฑูรย์ ศรีรอด รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ชนะเลิศบุคคล 3 เกมสูงสุด ได้รับถ้วยเกียรติยศของนางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ชนะเลิศบุคคลเกมเดียวสูงสุด ได้รับถ้วยเกียรติยศของ นายอำพล บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา (อดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่) และรางวัลบู้บี้ ได้รับถ้วยเกียรติยศของ นางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
 
29 พฤศจิกายน 2551 , 22:07 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่