นายกรัฐมนตรีประชุมผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ผู้นำเหล่าทัพ

  
    นายกรัฐมนตรีประชุมผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ผู้นำเหล่าทัพ หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2551 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีได้เดินทางทำบุญ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ กับหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ผู้นำเหล่าทัพ และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ณ งประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบรรดากำนัน ผู้ใหญ่บ้านจำนวนมากมารอต้อนรับ โดยนายชูศักดิ์ ศิรินิล เลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การปะชุมดังกล่าวเพื่อสร้าง ความมั่นใจการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้กรณีที่คณะกรรมการติดตามสถานการณ์ร่วมประกาศให้ใช้อารยะขัดขืนนั้น เลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเท่าที่สอบถามพบว่าเป็นการให้สัมภาษณ์กันเอง หน่วยราชการต่าง ๆ ก็ไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมด ต่อข้อถามของผู้สื่อข่าวที่ว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาอย่างไรกับสภาพเช่นนี้ที่อาจไม่เกิดความเชื่อมั่นในนักลงทุนนั้น เลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้พยายามเร่งรัดแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่และได้ออกพระราชกำหนดเพื่อให้มีผู้รับผิดชอบแล้ว
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวในตอนท้ายว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลต้องดำเนินการทุกอย่างด้วยความระมัดระวังและไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง
 
1 ธันวาคม 2551 , 10:06 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เสาวลักษณ์-จตุพร สวท.เชียงใหม่