ขนส่งจัดรถกว่าร้อยคันรับผู้โดยสารที่ตกเครื่องบิน

  
    ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จัดรถโดยสารสำรองกว่าร้อยคัน รับผู้โดยสารที่ตกค้างที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ จากการปิดสนามบินสองแห่ง
นายอัษฌไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จากกรณีที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปิดสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองนั้นส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์ประสานงานนักท่องเที่ยว ที่ท่าอากาศยานนาชาติเชียงใหม่เพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่ตกค้างโดยได้เตรียมรถไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยจัดเจ้าหน้าที่ไว้ดูแล และจัดรถโดยสารสำรองกว่าร้อยคัน พร้อมจะรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจจะเช่าเหมาลำก็ได้
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ตกค้างในจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้เปลี่ยนวิธีการเดินทางไปทางรถโดยสารและรถไฟ โดยพบว่ารถไฟออกจากเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวเต็มเกือบทุกเที่ยว ขณะที่พบว่าเที่ยวบินตรงไปต่างประเทศจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวเต็มทุกเที่ยวบิน
 
1 ธันวาคม 2551 , 10:10 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เสาวลักษณ์-จตุพร สวท.เชียงใหม่