จังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากด้านท่องเที่ยวประเมินมูลค่าไม่ได้จากเหตุปิดสนามบิน

  
    ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ระบุ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากด้านท่องเที่ยวประเมินมูลค่าไม่ได้จากเหตุปิดสนามบินสองแห่ง
นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่เปิดเผยว่า จากการปิดท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยว มีปัญหาเรื่องการเดินทาง และในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประสานงานกับขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจท่องเที่ยวและท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ตั้งศูนย์ประสานงานบริการข้อมูลการเดินทางไว้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ หากนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางไปกรุงเทพมหานครก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ ส่วนเรื่องการเดินทางนั้น ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมพร้อมพาหนะ รถไฟ รถทัวร์ ไว้รองรับผู้โดยสารแล้ว เป็นการแบ่งเบาภาระให้นักท่องเที่ยวระดับหนึ่ง ขณะนี้ยอมรับว่าการปิดสนามบินส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมากนักท่องเที่ยวจำนวนมากต้องยกเลิกการเดินทางทั้ง ๆ ที่เป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว โดยยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายในจังหวัดเชียงใหม่ได้
ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่กล่าวว่า พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งนักท่องเที่ยวบางส่วนก็เข้าใจ หลายคนได้ยืดระยะเวลาการเดินทางกลับต่างประเทศออกไป และยืนยันจะอยู่เที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อ อย่างไรก็ขณะนี้อุณหภูมิที่จังหวัดเชียงใหม่ลดลง เหมาะสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวอาจเดินทางมาเที่ยวโดยทางรถยนต์ รถโดยสารและรถไฟแทนได้
 
1 ธันวาคม 2551 , 10:11 น. , อ่าน 1273  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เสาวลักษณ์-จตุพร สวท.เชียงใหม่