พิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธรูปจากใบโพธิ์กว่า 179,000 ใบ

  
    พิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธรูปจากใบโพธิ์กว่า 179,000 ใบ ที่ประชาชนร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในงานมหกรรมพืชสวนโลกที่ผ่านมา
พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เจริญพรว่า ตามที่คณะกรรมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติ 2549 และได้จัดสถานที่ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติให้ศรัทธาประชาชนเขียนชื่อลงบนใบโพธิ์เงิน โพธิ์ทองไปติดไว้ที่ต้นโพธิ์จำลองตลอดช่วงระยะเวลาการจัดงาน ได้ใบโพธิ์ถึง 179,500 ใบ ขณะนี้ใบโพธ์ทั้งหมดได้ถูกนำมาหล่อเป็นพระพุทธรูปพุทธลักษณะงดงามถึง 2 องค์ มีขนาดหน้าตักกว้างองค์ละ 1.20 เมตร สูง 1.05 เมตร องค์สีทองชื่อพระสมถะกรรมฐาน องค์สีขาวเงินชื่อพระวิปัสสนากรรมฐาน คณะกรรมการได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสสำคัญสองวาระคือ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสององค์มาประดิษฐานไว้ ณ หอคำหลวง ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่จะได้ประกอบพิธีให้ถูกต้องก่อนอัญเชิญขึ้นไปประดิษฐาน ซึ่งพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติฯ จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคมนี้ ณ ข่วงพระราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยมีพระเทพวรสิทธาจารย์ เป็นประธานอำนวยการ มีพระเกจิอาจารย์จำนวน60 รูปทั่วภาคเหนือ เจริญพุทธมนต์ แบบสวดมนต์ตั๋นตามประเพณีเมืองเหนือ ในวันที่ 2 ธันวาคม เวลา 19.00 น. ประกอบพิธีสมโภชอีกครั้ง โดยนิมนต์พระสงฆ์ 56 รูปเจริญพระพุทธมนต์มหาสันติงหลวง (แก้ขึด และให้เกิดสันติสุขแก่บ้านเมือง) วันที่ 3 ธันวาคม เวลา 09.00 น. จัดพิธีสักการะ และถวายพระพรก่อน จากนั้นตั้งขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธรูปจากข่วงพระราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ไปยังประตูช้างเผือก จากนั้นกลุ่มพลังมวลชน นักเรียนนักศึกษา และเทศบาลตำบลแม่เหียะจัดพิธีฟ้อนรับแล้วอัญเชิญไปตั้งชั่วคราวที่ห้างบิ๊กซี สาขาหางดง เวลา 16.00 น.แห่อัญเชิญเข้าสู่สวนเฉลิมพระเกียรติ นับเป็นความร่วมมือร่วมใจของชาวเชียงใหม่อีกวาระหนึ่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคมนี้ จะมีงานรวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง
 
1 ธันวาคม 2551 , 10:15 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่