นายกรัฐมนตรีนำพสกนิกรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 ณ พระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โดยมีพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระสงฆ์ 82 รูปร่วมประกอบศาสนพิธี พร้อมกับพิธีที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พร้อมกับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ เนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมหาเถรสมาคมร่วมกับรัฐบาลมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรมการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญชวนประชาชนและพสกนิกรได้ร่วมกันบำเพ็ญตนประกอบคุณงามความดี น้อมนำหลักธรรมและพระบรมราโชวาทมาพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความกตัญญูรู้คุณแผ่นดิน รู้รักสามัคคี พูดดี ทำดีต่อกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำหรับพิธีดังกล่าวจัดพร้อมกันกับที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีพระสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการจากทั่วราชอาณาจักรจำนวน 9,995 รูปร่วมกิจกรรม เป็นพิธีอันเป็นมหามงคลที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อเป็นพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
2 ธันวาคม 2551 , 13:30 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เกษตร-ฐปนีย์ สวท.เชียงใหม่