ครม. อนุมัติงบ 3,800 ล้านช่วยผู้ประสบอุทกภัย

  
     ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2550 และ ปี 2551 3,800 ล้านบาท
นางสาวศุภรัตน์ นาคบุญนำรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนำเรื่องเข้าที่ประชุมเรื่องการขออนุมัติงบประมาณเพื่อเยียวยานักท่องเที่ยวหลายแสนคนที่ตกค้างที่สนามบินและเดินทางไม่ได้จากเหตุปิดสนามบินสองแห่งจำนวนพันล้านบาทไม่ทัน อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือประชาชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยปี 2550 และ 2551 จำนวน 3,800 ล้านบาท
รัฐบาลยังได้อนุมัติงบประมาณ 1,348 ล้านบาทสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นโครงการเมกกะโปรเจค นอกจากนี้ได้ขยายเวลามาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ไปอีกหนึ่งปี อัตราธุรกิจเฉพาะจากร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 1และงดเก็บค่าธรรมเนียมโอนจากร้อยละ 2 ของราคาประเมินเหลือร้อยละ 0.01 จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2553
อนุมัติประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการภาษีใช้ก๊าซธรรมชาติรถยนต์ โดยขยายเวลายกเว้นอากรขาเข้าถังบรรจุก๊าซประเภทต่าง ๆ ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2555 นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการก่อสร้างทางยกระดับสุวินวงค์ 854 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างถนนหทัยราษฎร์ 929 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2555
 
2 ธันวาคม 2551 , 19:31 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เสาวลักษ์-จตุพร สวท.เชียงใหม่