นายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

  
     นายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นการประชุม ครม.นัดพิเศษที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่แล้วเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่คณะรัฐมนตรีใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดประชุม โดยในวันนี้นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเสนอให้มีการเลื่อนการจัดการประชุมอาเซียนซัมมิท จากเดิมจะจัดระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคมนี้ โดยจะเสนอให้เลื่อนเป็นเดือนมีนาคมปีหน้า นอกจากนี้จะมีการเสนอขออนุมัติงบประมาณจำนวนพันล้านบาทเพื่อให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ตกค้างอยู่ในประเทศรายละ 2,000 ต่อคนต่อวัน ขณะที่กระทรวงคมนาคมจะเสนอให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าผ่านทางเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัชต์ ยกเว้นส่วนดี และทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ โดยเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ใช้ทางตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอขออนุมัติงบประมาณหมื่นล้านบาทเพื่อตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือ SMEs และภาคการท่องเที่ยว ล่าสุดรัฐมนตรีหลายคนได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเช่น นางอุไรวรรณ เทียนทอง พลเอกโกวิท วัฒนะ นายสุขุมพงษ์ โง่นคำ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และรัฐมนตรีท่านอื่น ๆ โดยหลังจากเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในเวลา 14.00 น.เพื่อเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของทหารักษาพระองค์ในโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
2 ธันวาคม 2551 , 19:31 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เสาวลักษ์-จตุพร สวท.เชียงใหม่