จะส่งเครื่อง C130 ไปรับกรณีมีผู้ตกค้างเกินร้อยคน

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุได้ประสานสถานทูตไทยในต่างประเทศดูแลคนไทยที่ตกค้างในต่างประเทศขณะเดียวกันจะส่งเครื่อง C130 ไปรับกรณีมีผู้ตกค้างเกินร้อยคน
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานไปยังสถานฑูตไทยทั่วโลกให้ดูแลคนไทยที่ติดค้างไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้เนื่องจากเหตุพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปิดสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง อย่างไรก็ตามยังไม่ได้รับการร้องขอจากคนไทยเหล่านั้นที่ตกค้างและจากการสำรวจพบว่าส่วนใหญ่จะมีประมาณแห่งละ 25-30 คน และกำลังสำรวจว่าจะมีแห่งใดที่มีคนติดค้างจำนวนมากเกินกว่าร้อยคน ก็จะส่งเครื่องบิน C130 ไปรับกลับประเทศไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีการยกเลิกพาสปอร์ตแดงของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีว่า ขณะเดียวกันมีคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ ต่อข้อถามที่ว่ากรณีที่พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ไม่ยื่นอุทธรณ์คดีดังกล่าวนั้นนับว่าคดีสิ้นสุดแล้วหรือไม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าหากไม่มีการอุทธรณ์ก็คงเป็นไปตามนั้น
 
2 ธันวาคม 2551 , 19:33 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เสาวลักษณ์-จตุพร สวท.เชียงใหม่