มช.จัดกิจกรรมสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี ตามโครงการ จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี

  
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี ตามโครงการ จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี สนองนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่และนโยบายรัฐบาล
ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามโครงการ จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2551 จนถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2551 นั้น
ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรม สัตว์เลี้ยงสุขภาพดี ขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2551 เวลา 9.00-15.00 น. ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิให้แก่สัตว์เลี้ยง 116 ตัว ฟรี จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงนำสัตว์เลี้ยงของท่านไปรับบริการดังกล่าวได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางศิริญาณีย์ สารชัย โทรศัพท์ 0-5394-8002
 
3 ธันวาคม 2551 , 16:01 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่