ชาวบ้านดงป่าลัน อ.แม่แตง กำหนดจัดงาน 116 วัน ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ เฉลิมพระเกียรติ ดงป่าลัน 51

  
    ชาวบ้านดงป่าลัน อ.แม่แตง กำหนดจัดงาน 116 วัน ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ เฉลิมพระเกียรติ ดงป่าลัน 51 วันที่ 4 ธันวาคม 2551 นี้ รวมทั้งกิจกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้าน
นายอนันต์ สิริภาคย์โภคิน ผู้ใหญ่บ้านดงป่าลัน หมู่ที่ 3 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ราษฎรบ้านดงป่าลัน โดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดงป่าลัน กำหนดจัดงาน 116 วัน ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ เฉลิมพระเกียรติ ดงป่าลัน 51 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2551 ณ ลานแปลงข้าวชุมชนดงป่าลัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 และสนับสนุนโครงการ จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี
กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การเกี่ยวข้าวตามโครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ การแข่งขันและรณรงค์ การตีข้าวด้วยคุ การไถกลบตอซังข้าว และกิ๋นข้าวตอนก๋างโต้ง อู้กั๋นเรื่องพันธุ์ข้าวชุมชน และกิจกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้านอื่น ๆ โดยมี นายอดิศักดิ์ วรรณลักษณ์ นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในเวลา 10.30 น.
 
3 ธันวาคม 2551 , 17:12 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่