กองทัพภาคที่ 3 เปิดงานนิทรรศการกองทัพบกกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ

  
    พลตรี ศิรพงศ์ ศโรภาส รองแม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการกองทัพบกกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการที่ดีเด่น
รองแม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า การปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถือเป็นความเร่งด่วนลำดับแรกในการปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังเข้าร่วมปฏิบัติงาน 42 โครงการ ซึ่งทุกโครงการ เป็นการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดน การป้องกันยาเสพติด การส่งเสริมอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดาร รวมทั้งป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนสามารถเป็นโครงการนำร่องในพื้นที่อื่นได้
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการของกลุ่มงาน โครงการ การสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ การแสดงผลิตภัณฑ์ที่ดีเด่น แต่ละประเภท รวมถึงการสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมภายในงาน โดยมีกำหนดจัดถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2551 นี้
 
5 ธันวาคม 2551 , 09:55 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ – เสาวลักษณ์ – จตุพร – ปฐนีย์ สวท. เชียงใหม่