จังหวัดเชียงใหม่จัดงานมหกรรมรวมพลคนไทย หัวใจสีเขียว กู้วิกฤติโลกร้อน รู้แล้วทำเลย เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2551

  
    นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลคนไทย หัวใจสีเขียว กู้วิกฤติโลกร้อน รู้แล้วทำเลย เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2551ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเอกชนร่วมกันจัดขึ้น สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา มีใจความเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลกที่มีความรุนแรงขึ้น และทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยในปีนี้ได้กำหนดคำขวัญไว้ว่า คนไทยหัวใจสีเขียว 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย
สำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายต้านโลกร้อนซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการร่วมกันเป็นพลังในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และเพื่อสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน จึงได้จัดงานมหกรรมรวมพลคนไทยหัวใจสีเขียว กู้วิกฤติโลกร้อน รู้แล้วทำเลย เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2551 ระหว่าง 1-4 ธันวาคม 2551 ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สำนักจัดการทรัพยากรทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้มีบทบาทร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการลดภาวะโลกร้อน โดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ขบวนรณรงค์ เวทีเสวนา ประกวดวาดภาพและแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล
 
5 ธันวาคม 2551 , 10:18 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   พยนต์ /เสาวลักษณ์ / ฐปนีย์ / จตุพร สวท. เชียงใหม่