กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ 11,250 รูป ครั้งที่ 5 เช้าวันที่ 6 ธันวาคมนี้ ที่เชียงใหม่

  
     สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนากำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ 11,250 รูป ครั้งที่ 5 เช้าวันที่ 6 ธันวาคมนี้ ณ บริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ หน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายอิสรภาพ ธรรมามั่น นายกสมาคมพุทธศาสตร์ล้านนาแจ้งว่า สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา ร่วมกับสมาคมรวมใจไทยล้านนา สมาคมสันติพัฒน์ ศูนย์กัลยาณมิตรล้านนา สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ และองค์กรภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ 11,250 รูป ครั้งที่ 5 ถวายพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ และฟื้นฟูศีลธรรมโลก
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นการช่วยเหลือคณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่ออานิสงส์จะได้ส่งผลให้พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทำให้ประชาชนชาวเหนือได้มีความสุขจากการได้ร่วมกันสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ และจะนำความสงบสุขมาสู่ประเทศชาติ ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร
จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานทำบุญตักบาตรพระ 11,250 รูปในครั้งนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายศรีเมือง เจริญศิริ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2551 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ณ ถนนนิมมานเหมินทร์ หน้าตั้งแต่หน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงสี่แยกรินคำ
 
5 ธันวาคม 2551 , 17:01 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่