พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช จังหวัดเชียงใหม่

  
     พสกนิกรชาวเชียงใหม่ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2551 โดยปีนี้ได้เน้นขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และขออยู่อย่างสมัครสมานสามัคคี
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น สมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา สมาชิกชมรม สมาคม สโมสร พ่อค้า และประชาชนทั่วไป ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2551 เวลา 19.19 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
พิธีการสำคัญของงานคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ แล้วจุดเทียนชัยต่อให้กับผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด กล่าวถวายพระพรชัยมงคล กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน โดยเฉพาะ ได้เน้นขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และจะขออยู่ด้วยความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ จากนั้นผู้ร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงพ่อของแผ่นดิน ต่อด้วยการจุดไฟราวทรงพระเจริญ และการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติเป็นเสร็จพิธี โดยการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานหลายพันคน
 
5 ธันวาคม 2551 , 22:05 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่