ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ควรร่วมมือกันกอบกู้ภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน

  
     รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ระบุทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ควรร่วมมือกันกอบกู้ภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน หลังสถานการณ์การเมืองคลี่คลาย
นายเฉลิมชาติ นครังกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจหลังเหตุปิดสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองว่า แม้ว่าจะมีการคืนพื้นที่สนามบินทั้งสองแห่งแล้ว แต่สุวรรณภูมิเป็นเหมือนประตูบานใหญ่ของภูมิภาค การปิดสนามบินส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะเชียงใหม่ขณะนี้เป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว มีจำนวนมากที่ยกเลิกการเดินทาง ซึ่งส่งผลต่อการยกเลิกการจองห้องพักและธุรกิจท่องเที่ยวเป็นลูกโซ่ ขณะที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มีแผนการเดินทางจะมาเชียงใหม่ก็เปลี่ยนแผนการเดินทาง เพราะความไม่มั่นใจ อันส่งผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นเห็นว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ทุกกภาคส่วนต้องเร่งกอบกู้ความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวมั่นใจว่าเดินทางมาแล้วจะปลอดภัย อีกทั้งสร้างบรรยากาศของการค้าการลงทุน โดยภาพที่สะท้อนออกไปต้องสร้างความเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การก่อการร้าย แต่เป็นความขัดแย้งทางความคิดทางการเมือง ที่ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้ว
รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าหลังจากนี้แล้วกลุ่มการเมืองที่มีความคิดแตกต่างกันก็ควรยุติบทบาทที่ขัดแย้ง ส่วนเรื่องกระทำผิดก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย ไม่ควรมีการล้างแค้น เพื่อไม่ซ้ำเติมเหตุการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีก เพื่อให้ข่าวที่ออกไปสู่สาธารณะและนานาชาติได้รับทราบของความเป็นจริงในพื้นที่ ขณะที่ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันหามาตรการตั้งรับ ขณะที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัดเชียงใหม่จะประชุมเพื่อหาทางออกนำเสนอแก่ภาคราชการในวันที่ 8 ธันวาคมนี้
 
6 ธันวาคม 2551 , 11:45 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่