ศรัทธาสาธุชนชาวเชียงใหม่นับแสนคนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 11,250 รูป

  
    ศรัทธาสาธุชนชาวเชียงใหม่นับแสนคนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 11,250 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและจะนำปัจจัยที่ได้ไปถวายให้แก่วัดใน 4 จังหวัดภาคใต้
พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 11,250 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช บนถนนนิมมานเหมินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีศรัทธาสาธุชนนับแสนคนรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติร่วมพิธีนำข้าวสารอาหารแห้งมาใส่บาตรพระสงฆ์จาก 16 จังหวัดภาคเหนือ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการตักบาตรพระสงฆ์ 500,000 รูปทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยจะนำปัจจัย ข้าวสาร อาหารแห้งที่ได้รับจากพระสงฆ์บิณฑบาตส่งไปยังวัด 266 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบกาลนาน
ในการนี้มีพลตรีธงชัย เทพารักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำปัจจัยที่ได้รับไปส่งถวายพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
 
6 ธันวาคม 2551 , 11:46 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่