มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานวันเกษตรแม่โจ้ 75 ปี อย่างยิ่งใหญ่

  
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานวันเกษตรแม่โจ้ 75 ปี อย่างยิ่งใหญ่ เนรมิตรพื้นที่กว่า 800 ไร่ในมหาวิทยาลัยเป็นเมืองคาวบอย
ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรแม่โจ้ 75 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานดังกล่าวขึ้น 7 วัน 7 คืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา และในโอกาสครบรอบ 75 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานดังกล่าวจัดอย่างยิ่งใหญ่ปิดพื้นที่กว่า 800 ไร่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อให้ประชาชนได้เที่ยวชมในบรรยากาศของเมืองคาวบอย พร้อมชมแปลงสาธิตทางการเกษตรกว่า 30 แปลง การแข่งขันประกวดกล้วยไม้นานาพันธุ์และการแสดงบนเวทีอย่างหลากหลาย นิทรรศการเผยแพร่งานโครงการตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมแก่เกษตรกร และประชาชน และเป็นงานพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกรุ่น และมีการออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรราคาถูกในงาน
สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้พัฒนาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2477 เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงสุดด้านการเกษตรของประเทศไทยสมัยนั้น มีประวัติที่เล่าขานเป็นตำนานเรื่องเล่าถึงเรื่องราวการบุกเบิกพัฒนาพื้นที่ด้วยงานหนัก ความกันดาร ขาดแคลนน้ำและดินเลว ไข้ป่า ด้วยหัวใจของนักต่อสู้ที่อดทนเข้มแข็งจนฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ เจริญก้าวหน้ามาถึงปัจจุบันโดยจะก่อตั้งครบ 75 ปี ในปี 2552 นี้
 
6 ธันวาคม 2551 , 18:31 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่