สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ประกาศสืบหาบิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็กถูกทอดทิ้ง จำนวน 5 คน

  
    นางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ แจ้งว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้รับเด็กกำพร้าถูกทอดทิ้งไว้ในความอุปการะที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 คนคือ
เด็กหญิง โสภา บุญยอด เกิดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 มารดาชื่อหนิง บิดาไม่ปรากฏ เนื่องจากมารดานำมาจ้างเลี้ยงไว้กับนางรัตนาภรณ์ คำปาละ ที่บ้านเลขที่ 19/1 หมู่ 4 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เมื่อปลายปี 2547 แล้วทอดทิ้งไป
เด็กชายสิทธิพร (ชื่อที่ถูกตั้งให้) ไม่ทราบนามสกุล เกิดประมาณวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 บิดามารดาไม่ปรากฏ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 8/8 หมู่ 10 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550
เด็กหญิงสิริวิมล (ชื่อที่ถูกตั้งให้) ไม่ทราบนามสกุล เกิดประมาณเดือนมกราคม 2551 บิดามารดาไม่ปรากฏ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณทางเข้าประตูด้านข้างโรงเรียนบ้านศาลา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551
เด็กหญิงชนม์นิภา บุญเกิด เกิดวันที่ 21 ธันวาคม 2550 บิดาไม่ปรากฏ มารดาชื่อนางอ้อม บุญเกิด แจ้งที่อยู่ว่าอยู่บ้านเลขที่ 201/1 หมู่ 4 ต.หนองควาย อ.หางดง เนื่องจากมารดาคลอดแล้วทอดทิ้งเด็กไว้ที่โรงพยาบาลนครพิงค์
เด็กหญิงนารดา (ชื่อที่ถูกตั้งให้) ไม่ทราบนามสกุล เกิดประมาณวันที่ 15 สิงหาคม 2549 บิดามารดาไม่ปรากฏ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 4 หมู่ 1 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549
หากผู้ใดสงสัยว่าตนเองเป็นบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือญาติ ของเด็กเหล่านี้ ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเด็กไปอุปการะได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5312-1161 และ 0-5312-1163
 
8 ธันวาคม 2551 , 08:46 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่