อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐานเนื่องในโอกาสฉลอง 75 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะ เนื่องในโอกาสฉลอง 75 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1-11 ธันวาคม 2551 นี้
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดงานวันเกษตรแม่โจ้ 75 ปี ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2551 นั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาอีกครั้งหนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 - 11 ธันวาคม 2551 นี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้กำหนดจัดพิธีสักการะและฉลองพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาและประเทศไทย ซึ่งได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และสมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศศรีลังกา ในโอกาสงานฉลองครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้อัญเชิญพระอรหันตธาตุและพระอัฐิธาตุจากวัดสันติธรรมมาร่วมในงานพิธี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งไม่บ่อยครั้งนักที่จะได้มีโอกาสร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสูงสุดของพุทธศาสนาในคราวเดียวกัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสักการะพร้อมกันในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและเที่ยวงาน วันเกษตรแม่โจ้ฉลองครบรอบ 75 ปี ณ มณฑลพิธีศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์ปราโมทย์ ขลิบเงิน รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0-5387-3016
 
8 ธันวาคม 2551 , 09:59 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่