มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานครบรอบ 45 ปี

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานครบรอบ 45 ปีอย่างยิ่งใหญ่ในปี 2552 ภายใต้แนวคิด ทศวรรษที่ 5 มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ
ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า หลังจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี 2507 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2508 ซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย จนถึงปี 2552 นี้จะถึงวาระครบรอบ 45 ปี ทางมหาวิทยาลัยจึงกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด ทศวรรษที่ 5 มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ โดยที่ผ่านมานอกจากสามารถผลิตบัณฑิตคุณภาพออกสู่สังคมแล้ว ยังมีงานวิจัย บริการชุมชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยรวม
สำหรับกิจกรรมสำคัญในการเฉลิมฉลอง 45 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมวิชาการ ที่จะแสดงนิทรรศการวิชาการและศักยภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันสถาปนา รวมทั้งกิจกรรมนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน โดยทุกกิจกรรมจะมีการจัดต่อเนื่องกันไปตลอดทั้งปี 2552
 
12 ธันวาคม 2551 , 12:04 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่