รองปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดตามปฏิบัติการ 90 วันพ้นภัยยาเสพติด

  
    รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอให้กำหนด 6 มาตรการหลัก ในการดำเนินการติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดตามปฏิบัติการ 90 วันพ้นภัยยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน
นายสุธี มากบุญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามและนิเทศงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามปฏิบัติการ 90 วัน พ้นภัยยาเสพติด ใน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยแสดงความมุ่งหวังถึงการทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์ โดยขอให้ทุกฝ่ายมีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหา ภายใต้ 6 มาตรการคือ การป้องกัน การปราบปราม การบำบัดรักษา การข่าว การประชาสัมพันธ์ และการบริหารจัดการซึ่งมีความสำคัญมาก
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยยังได้ฝากให้ทุกหน่วยงานได้ให้ความสำคัญในเรื่องการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนที่เข้าได้ทุกเส้นทาง ซึ่งต้องเร่งสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง มีการจัดระเบียบทั้งทางบก ทางน้ำ รวมทั้งต้องมีการศึกษาเส้นทางภูมิประเทศ การปฏิบัติงาน 90 วันพ้นภัยยาเสพติด พบว่าทั้ง 3 จังหวัดมีผลงานเด่น และสามารถนำเสนอประชาสัมพันธ์ได้ เช่นการตรวจปัสสาวะนักเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน การจัดทำกิจกรรมดนตรีป้องกันยาเสพติด ของจังหวัดเชียงราย ให้ข้าราชการเป็นตัวอย่างที่ดี ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ต้องมีผลดำเนินการที่วัดได้และประชาชนมีความพึงพอใจ
สำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีพื้นที่ปลูกฝิ่นประมาณ 1,300 ไร่ จาก 1,800 ไร่ทั่วประเทศ มี 349 หมู่บ้านใน 23 อำเภอ ที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติด โดยมีปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานคือ สถานการณ์บ้านเมืองไม่สงบ การจัดการงบประมาณที่ไม่สามารถบูรณาการได้อย่างแท้จริง และจุดสำคัญในการแก้ไขอยู่ที่หมู่บ้านและชุมชน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะเพิ่มความเข้มงวดให้ทั่วถึงมากขึ้น
 
12 ธันวาคม 2551 , 12:06 น. , อ่าน 1168  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่