นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ลดร้อยละ 50

  
    นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ลดร้อยละ 50 ทั้ง ๆ ที่เป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเร่งประชาสัมพันธ์กระตุ้นการท่องเที่ยว
นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่เปิดเผยว่า จากเหตุวิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา และเหตุการณ์ปิดสนามบิน ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เพราะเชียงใหม่เป็นอันดับหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวของภาคเหนือ โดยพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีสัดส่วนร้อยละ 30 ของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์โดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่พบว่าอัตราการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวต่างประเทศลดลงร้อยละ 50 ทั้งๆ ที่เป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตามในระยะนี้อากาศที่เชียงใหม่หนาวเย็น นักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมากได้เดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่ อันเป็นการกระตุ้นเม็ดเงินการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ได้ส่วนหนึ่ง ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชียงใหม่และภาคเหนือให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 
12 ธันวาคม 2551 , 12:48 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่