อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ติดตามผลการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลย์พันธ์ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ พร้อมด้วยนายชินกร ภูวะปัจฉิม ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการ นำคณะเดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ ใน 3 หมู่บ้านคือ บ้านใหม่วังผาพูน ต.แม่วิน อ.แม่วาง บ้านหนองสะเรียม ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง และชุมชนร่วมใจสามัคคี หมู่ 3 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย
ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือกล่าวว่า การตรวจติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นภารกิจที่คณะอนุกรรมการดำเนินการเป็นประจำ เพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน รวมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและข้อมูลข่าวสารแก่ผู้เกี่ยวข้อง
สำหรับในวันพรุ่งนี้ คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว จะเดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดลำพูน ที่บ้านป่าเปา หมู่ที่ 6 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
 
13 ธันวาคม 2551 , 19:35 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่