งานโครงการหลวงประจำปี 2551

  
    งานโครงการหลวงประจำปี 2551 เริ่มขึ้นแล้วนำผลิตผลโครงการหลวงกว่าพันรายการมาจัดแสดงและจำหน่ายราคาถูก พร้อมนิทรรศการทางวิชาการที่น่าสนใจ
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการหลวง 2551 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของโครงการหลวง เพื่อจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ตามโครงการหลวง เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียติ นิทรรศการทางวิชาการ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์มูลนิธิโครงการหลวง กว่าพันชนิด การสาธิตประกอบอาหาร การจำหน่ายอาหารและเครื่องดืม สาธิตการจัดดอกไม้ การจัดแสดงพืชเมืองหนาว การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า ตลอดจนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2551
นิทรรศการตามรอยพระยุคลบาล รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืนและกรีนและ แอนด์คลีนคอฟฟี่ ความเป็นมาของกาแฟดอยคำโครงการหลวง การจำลองวิถีชีวิตชนเผ่าในพื้นที่สูงศูนย์พัฒนาโครงการหลวง นอกจากนี้ยังมีการประกวดการแต่งกายชนเผ่า ภาพวาดระบายสี ป่าสวยแสนงาม การสาธิตจัดดอกไม้ การสาธิตประกอบอาหาร โดยมีเปิดโอกาสทอดผ้าป่าผ้าทอเพื่อห่อองค์พระธาตุช่อแห้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมลดพลังงานด้วยบ้านดิน เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมปั้นดินเพื่อสร้างบ้านดินให้ชาวบ้านลุ่มน้ำขุนวาง
 
14 ธันวาคม 2551 , 16:14 น. , อ่าน 1167  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-จตุพร สวท.เชียงใหม่