สสจ.เชียงใหม่ เผย จ.เชียงใหม่ มีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพราะอากาศหนาวเย็นนับพันราย

  
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผย จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพราะอากาศหนาวเย็นนับพันราย โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ฝาง เชียงดาว และอมก๋อย น่าเป็นห่วงที่สุด
นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้ทุกอำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยหนาว พบว่าในระยะนี้ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ มีคนไข้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคไข้หวัดนับพันคน โดยพื้นที่อำเภอรอบนอก เช่น อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฝาง อำเภอเชียงดาว และอำเภออมก๋อย น่าเป็นห่วงมากที่สุด เนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ประชาชนควรรักษาสุขภาพ ทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ ห่มผ้านอน รับประทานอาหารที่ปรุงสุกและอุ่นอาหารก่อนรับประทาน ออกกำลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่ควรก่อไฟผิงในที่อับที่ไม่มีการระบายอากาศ เพราะจะทำให้ขาดอากาศหายใจและเป็นอันตรายต่อเยื่อบุทางเดินหายใจ สำหรับปีนี้ยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมจากอากาศหนาวด้วยมูลเหตุจากโรคหวัดเรื้อรัง ขณะที่ในปีที่ผ่านมาในจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เสียชีวิตจากโรคปอดบวม 4 ราย
 
15 ธันวาคม 2551 , 06:57 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่