สสจ.เชียงใหม่ เตือนผู้บริโภคตรวจสอบก่อนเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่

  
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนผู้บริโภคระมัดระวังตรวจสอบก่อนเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลปีใหม่
นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนมักนิยมซื้อกระเช้าของขวัญเพื่อมอบให้แก่ญาติผู้ใหญ่และเพื่อนฝูงเพื่อส่งความสุขในโอกาสขึ้นปีใหม่ ซึ่งการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญนั้นหากเลือกซื้อไม่ดี อาจเป็นอันตรายต่อผู้รับได้ ดังนั้นจึงมีข้อพิจารณาในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญ คือ ตรวจสอบฉลากก่อนซื้อทุกครั้ง ทั้งนี้ฉลากต้องมีรายละเอียดภาษาไทยครบถ้วน แสดงประเภทอาหาร เลขสารบบในเครื่องหมาย อย. ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต ปริมาตรหรือน้ำหนักสุทธิ วันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุ โดยสินค้าที่วางจำหน่ายต้องมีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี ผู้บริโภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ เช่น อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่มีน้ำตาล ไขมันหรือเกลือสูงเกินไป และตรวจสอบสภาพของผลิตภัณฑ์ ภาชนะต้องไม่บวม บุบบู้บี้ ไม่เป็นสนิมหรือรอยรั่ว ที่สำคัญสินค้าจากต่างประเทศควรมีการตรวจสอบโดยเฉพาะเครื่องดื่ม และอาหารเสริมบางชนิด
ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจกระเช้าของขวัญที่วางจำหน่ายโดยทั่วไปในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์ วันหมดอายุ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ป้ายแสดงรายละเอียดสินค้า เพื่อความถูกต้อง และขอความร่วมมือห้างร้านนำสินค้าที่ได้มาตรฐานมาวางจำหน่าย หากผู้บริโภคพบว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานสามารถร้องเรียนได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5389-4742 ต่อ 22
 
15 ธันวาคม 2551 , 06:58 น. , อ่าน 1169  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่