ผวจ.เชียงใหม่สั่งเร่งรัดโครงการปีงบประมาณ 2552

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งเร่งรัดโครงการปีงบประมาณ 2552 ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้งบประมาณ 266 ล้านบาท
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ 2552 จำนวน 266 ล้านบาท ซึ่งได้อนุมัติในโครงการ 65 โครงการ และกิจกรรมย่อย 150 โครงการย่อย ขณะนี้โครงการทั้งหมดพร้อมที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณ 130 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ หากหน่วยงานต่างๆดำเนินการไม่แล้วเสร็จจะปรับงบประมาณให้โครงการอื่นที่สำคัญตามลำดับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจ้างงานและการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับงบประมาณปี 2552 มีโครงการใหญ่ ๆ หลายโครงการในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โดยมีหลายโครงการที่เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้ดำเนินการทุกโครงการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ ซึ่งจะต้องมีคณะกรรมการกำกับการทำงานทุกขั้นตอน
 
18 ธันวาคม 2551 , 14:05 น. , อ่าน 1264  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ฐปนีย์-เกษตร สวท.เชียงใหม