แถลงข่าวเทศกาลท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านม้งดอยปุย

  
    งานเทศกาลท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านม้งดอยปุยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25 -28 ธันวาคมนี้ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชาวเขาเผ่าม้ง
นายอดิศร กำเนิดศิริ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประธานคณะทำงานโครงการขยายผลโครงการหลงวงดอยปุย พร้อมด้วยนางทัศนีย์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) แถลงข่าวเทศกาลท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านม้งดอยปุย ณ สัญลักษณ์สถานฯ หมู่บ้านดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ โดยงานดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2551 ณ หมู่บ้านม้งดอยปุย มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เปิดเส้นทางท่องเที่ยวแอ่วดอยตามรอยพ่อหลวงบ้านม้งดอยปุย ท่องเที่ยวในมิติการเรียนรู้ถิ่นขุนเขาใต้ร่มพระบารมี 3 เส้นทาง คือเส้นทางที่ 1 ย้อนอดีตสู่ชุชนวัฒนธรรมม้ง ชมสัญลักษณ์สถานฯ สวนดอกไม้ และพิพิธภัณฑ์ชาวเขา เส้นทางที่ 2 ชมธรรมชาติ ชมสวนน้ำตก เรียนรู้การยิงหน้าไม้ และแวะนมัสการสำนักสงฆ์ดอยปุย และเส้นทางที่ 3 ดอยเกษตรและภูมิปัญญาชนเผ่าม้ง ชมแปลงเรียนรู้โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปุย การย้อมผ้า การเขียนผ้าลายเทียน และการทอผ้าใยกัญชง โดยในงานจะมีการจัดกาดหมั้วครัวดอย จำหน่ายผลผลิตปลอดภัย อาหารชนเผ่าและพื้นถิ่นล้านนา นอกจากนี้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง เช่น เป่าแคน โยนลูกช่วง รำม้ง ร้องเพลงม้ง เป่าขลุ่ย และใบไม้ลิ้นทอง ซึ่งนายอำเภอเมืองเชียงใหม่กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านม้งดอยปุยในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวในดินแดนที่สวยงามด้วยดอกไม้และอากาศที่หนาวเย็น สถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินถึง 14 ครั้ง
เทศกาลท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านม้งดอยปุยจะมีพิธีเปิดวันที่ 25 ธันวาคมนี้ โดยหม่อมเจ้าภีศเดชรัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด และประทานเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรพืชผักในระบบจีเอพี เกียรติบัตรรับรองคุณภาพร้านอาหาร คลีนฟู้ด กู้ดเทสต์ จากกระทรวงสาธารณสุข เกียรติบัตรยุวมัคคุเทศก์บ้านดอยปุย จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประทานกระบอกไม้ไผ่เพื่อการออมแก่ประธานประชาคมหมู่บ้าน
 
18 ธันวาคม 2551 , 14:07 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – เกษตร – ฐปนีย์ สวท.เชียงใหม่