ฟุตบอลประเพณี แม่โจ้ - มช. ครั้งที่ 3

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันฟุตบอลประเพณี แม่โจ้ - มช. ครั้งที่ 3 เสาร์ที่ 20 ธันวาคมนี้ มีการแข่งขัน 3 คู่คือรุ่นทั่วไป รุ่นซาบซ่า และรุ่นชรา พร้อมงานสังสรรค์ของทั้งสองสถาบัน
ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2551 นี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันฟุตบอลประเพณี แม่โจ้ - มช. ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมการแข่งขัน 3 คู่ คือ เวลา 15.00 น. การแข่งขันคู่ที่ 1 ทองกวาวสดใส -อินทนิลซาบซ่าส์ (อายุ 35 – 49 ปี) เวลา 17.15 น.การแข่งขันคู่ที่ 2 ทองกวาวโรย - อินทนิลชรา (อายุ 50 ปีขึ้นไป) และเวลา 18.15 น. การแข่งขันคู่ที่ 3 ทองกวาว - อินทนิล (อายุไม่เกิน 34 ปี) หลังจากนั้น เวลา 20.30 น.เป็นงานเลี้ยงสรรค์แม่โจ้ - มช. ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ซึ่งคาดว่าในอนาคต การแข่งขันรายการนี้จะพัฒนาให้เป็นกีฬาประเพณีสำคัญของทั้งสองสถาบันอย่างยั่งยืนต่อไป
สำหรับการเตรียมทีมฟุตบอลของทั้งสองสถาบันนั้น ขณะนี้มีความพร้อมเต็มที่ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เตรียมการฝึกซ้อมทั้ง รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป (อินทนิลชรา) รุ่นอายุ 35 – 49 ปี (อินทนิลซาบซ่าส์) และทีมฟุตบอลรุ่นปัจจุบัน พร้อมกันนี้ ได้มีประกาศองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่งตั้งผู้ควบคุมทีมทั้ง 3 ทีม เพื่อให้การจัดการแข่งขันฟุตบอลดังกล่าวขึ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของทั้งสองสถาบัน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปร่วมชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งนี้
 
19 ธันวาคม 2551 , 14:45 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่