นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ยืนยันว่าจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีความสวยงามและไมตรีจิตพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ส่วนความขัดแย้งทางการเมืองนั้นเกิดขึ้นในวงจำกัดและจะไม่ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว

  
    ร้อยเอกหญิง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวถึงปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะการนำเสนอข่าวของสื่อที่แสดงให้เห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหา อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความไม่มั่นใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวว่า ขณะนี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่มีความสวยงามของธรรมชาติในฤดูหนาว ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส มีมิตรไมตรี พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนด้วยความอบอุ่น ส่วนปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนั้นเป็นเพียงจุดเล็ก ๆ ของสังคม และยืนยันว่าเป็นประชาชนส่วนน้อยของเชียงใหม่ ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวแต่อย่างใด
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า หลังจากรัฐบาลใหม่เข้าปฏิบัติงานแล้ว คาดว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศตามที่ได้ประกาศไว้ ซึ่งในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่ ก็ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวต่างประเทศ อันจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง
 
19 ธันวาคม 2551 , 16:19 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   พยนต์-เสาวลักษณ์ จตุพร สวท. เชียงใหม่