สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานนัดพบแรงงาน มีตำแหน่งงานว่างกว่า 1,300 อัตรา

  
     นางพรรณวดี พลอยทับทิม จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันนัดพบแรงงาน และโครงการมีงานทำ นำชุมชนเข้มแข็ง ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่กว่า 40 แห่งได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หางาน และผู้ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ รองรับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน ในงานได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานกว่า 200 ตำแหน่ง รวมกว่า 1,300 อัตรา มีผู้สนใจร่วมงานจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการสาธิตฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้สนใจด้วย
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีผู้ขึ้นทะเบียนว่างงานประมาณ 1,300 คนต่อเดือน ขณะที่อัตราการเลิกจ้างอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 
21 ธันวาคม 2551 , 15:50 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เสาวลักษณ์ สวท.เชียงใหม่