สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสวนสัตว์เชียงใหม่ปลอดบุหรี่ และโครงการบ้านปลอดบุหรี่ สร้างค่านิยมให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่

  
    สวนสัตว์นับเป็นสถานที่เปิดโล่งที่มีประชาชนทุกเพศทุกวัยเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวในวันหยุด จึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ควรจะมีการควบคุมไม่ให้มีการสูบบุหรี่เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม ล่าสุดสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดกิจกรรมสวนสัตว์และบ้านปลอดบุหรี่ โดยมีนายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อเป็นแบบอย่างในการสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ให้กับสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนทราบถึงอันตรายของควันบุหรี่ โดยได้จัดให้สวนสัตว์เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการป้องกันคนในครอบครัวให้พ้นอันตรายจากควันบุหรี่ อีกทั้งสัตว์นานาชนิดที่อยู่ในสวนสัตว์ก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากควันบุหรี่ กิจกรรมในงานมีขบวนพาเหรดสัตว์ป่า นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับโทษภัยของบุหรี่ บริการตรวจสุขภาพ และกิจกรรมร่วมสนุกอีกมากมาย
 
21 ธันวาคม 2551 , 15:51 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เสาวลักษณ์ สวท.เชียงใหม่