แพทย์เชียงใหม่ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายตับจากแม่สู่ลูกรายแรกของภาคเหนือ

  
    นายแพทย์วีระวร อริยขจร อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดเปลี่ยนตับจากแม่สู่ลูกเป็นครั้งแรกในภาคเหนือ โดยจะดำเนินการผ่าตัดในคนไข้ที่มีภาวะตับวาย อันมีสาเหตุจากท่อน้ำดีอุดตัน ไวรัสตับอักเสบบี และตับแข็งจากพิษสุราเรื้อรัง โดยคนไข้ที่รับการผ่าตัดปลูกถ่ายตับนี้มีอายุ 3 ขวบมีภาวะตับวายจากท่อน้ำดีอุดตัน มีภาวะแทรกซ้อนตกเลือดในหลอดอาหารมีน้ำในช่องท้อง มีภาวะตัวเหลืองตาเหลือง ครอบครัวของคนไข้จึงเข้าร่วมโครงการโดยทางโรงพยาบาลออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยการแบ่งเนื้อตับจากแม่ร้อยละ 20 ด้วยเครื่องมืออุลตร้าโซนิค ย้ายตับจากแม่สู่ลูก ตัดเนื้อตับส่วนที่เสียของลูกออกและนำเนื้อตับส่วนของแม่ไปแทน ได้สำเร็จเป็นรายแรกของภาคเหนือ
สำหรับการปลูกถ่ายตับนั้นมีข้อห้ามคือ คนไข้ HIV คนไข้ติดเชื้อในกระแสโลหิตรุนแรง คนไข้โรคปอด และคนไข้โรคหัวใจ จะไม่สามารถผ่าตัดได้ โดยในอนาคตอันใกล้นี้บุคลากรจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กำลังศึกษาค้นคว้าเพื่อผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะต่าง ๆ เพิ่มขึ้นด้วย
 
22 ธันวาคม 2551 , 08:47 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เสาวลักษณ์ สวท.เชียงใหม่