ภาคเหนือระยะนี้ว่าอากาศจะยังคงหนาวเย็นและอุณหภูมิจะลดลงต่อไปอีก

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือพยากรณ์อากาศภาคเหนือระยะนี้ว่าอากาศจะยังคงหนาวเย็นและอุณหภูมิจะลดลงต่อไปอีก
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศระยะนี้ไว้ว่า ในช่วงวันที่ 20-22 ธันวาคม 2551 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกหนาเพิ่มมากขึ้นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนในภาคเหนือระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาในระยะนี้
ในช่วงวันที่ 23-25 ธันวาคม 2551 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนและคลื่นกระแสลมตะวันตกจะเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิจะลดลง และมีลมแรง โดยในระยะแรกอาจมีฝนตกได้เล็กน้อย ในช่วงวันที่ 19-22 ธันวาคม อากาศหนาว กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-9 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ต่อจากนั้นในช่วงวันที่ 23-25 ธันวาคม อุณหภูมิจะลดลง และมีลมแรง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง
ในช่วงที่มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด เกษตรกรควรคลุมบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุสีเข้มเพื่อรักษาความชื้นดินและ ควบคุมอุณหภูมิไม่ให้ลดลงต่ำจนพืชผักเสียหาย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ โดยเพิ่มดวงไฟในโรงเรือน และทำที่กำบังลมหนาวให้แก่สัตว์เลี้ยง ป้องกันสัตว์ไม่ให้หนาวเย็น และเจ็บป่วยง่าย
 
22 ธันวาคม 2551 , 08:50 น. , อ่าน 1294  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เสาวลักษณ์ สวท.เชียงใหม่