สถานที่ราชการในจังหวัดเชียงใหม่ขานรับนำร่องเป็นสถานที่ราชการปลอดบุหรี่

  
    สถานที่ราชการในจังหวัดเชียงใหม่ขานรับนำร่องเป็นสถานที่ราชการปลอดบุหรี่ คุ้มครองสุขภาพประชาชนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์สถานที่ราชการปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานถนนคนเดิน หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ กิจกรรมดังกล่าวเพื่อรณรงค์ให้สถานที่ราชการเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยหน่วยงานราชการทุกแห่งต้องร่วมมือในการจัดสถานที่ให้ถูกต้อง มีป้ายประกาศให้ประชาชนรับทราบถึงการงดสูบบุหรี่ในบริเวณอาคารและจัดโซนสูบบุหรี่ให้ในที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ควันบุหรี่รบกวนผู้ไม่สูบบุหรี่ เพื่อให้เป็นการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนถึงอันตรายต่อพิษภัยจากควันบุหรี่มือสองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 กำหนดให้สถานที่ราชการเป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า สถานที่ราชการควรเป็นแบบอย่างของการจัดการสถานที่เพื่อควบคุมไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในตัวอาคาร อันเป็นการคุ้มครองสุขภาพส่วนรวม
กิจกรรมในงานมีการประกวดแดนเซอร์ไซส์ของนักเรียน นักศึกษา การประกวดทูตสถานที่ราชการปลอดบุหรี่ การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง และพิธีมอบป้ายสถานที่ราชการปลอดบุหรี่แก่ 10 หน่วยงานนำร่องในจังหวัดเชียงใหม่
 
23 ธันวาคม 2551 , 09:29 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เสาวลักษณ์ สวท. เชียงใหม่