แรงงานต่างด้าว กลุ่มเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรคมากกว่าคนปกติถึงร้อยละ 10

  
    แรงงานต่างด้าว กลุ่มเสี่ยงในการแพร่เชื้อวัณโรคมากกว่าคนปกติถึงร้อยละ 10 ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนถูกต้อง 50,000 ราย ทั้งนี้ไม่นับรวมแรงงานแฝงอีกเท่าตัว
นายแพทย์ วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขเชียงใหม่ เปิดเผยว่า แรงงานต่างด้าวที่ป่วยเป็นโรควัณโรค เป็นกลุ่มเสี่ยงที่แพร่เชื้อได้มากกว่าคนปกติถึงร้อยละ 10 ซึ่งแพทย์ต้องทำการรักษาทั้งที่จดทะเบียนถูกต้อง ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องถึง 50,000 คน และที่ไม่จดทะเบียนอีกเท่าตัว เพี่อเป็นการป้องกันและควบคุมวัณโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้อบรมพนักงานอาสาสมัครสุขภาพต่างด้าวและพนักงานสุขภาพต่างด้าวและให้ความรู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับวัณโรค เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อแรงงานต่างด้าวคนอื่นๆ ที่ยังหลบซ่อน ดำเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ขณะนี้มีพนักงานสุขภาพต่างด้าวประมาณ 60-70 คน แต่ละคนมีค่าตอบแทนให้ทุกเดือน โดยองค์กร ชิลล์ ให้การสนับสนุนงบประมาณ
การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคที่เป็นแรงงานต่างด้าว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมเป็นต้นมาเพื่อทำการคัดกรองและนำมารักษาให้หายขาด ทั้งนี้การรักษาแรงงานต่างด้าวที่ป่วยเป็นวัณโรคยังเผชิญกับปัญหาด้านงบประมาณ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขต่อไป
 
23 ธันวาคม 2551 , 09:30 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – ปรัศนีย์ – อุทุมพันธ์ สวท.เชียงใหม่