ผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทยเพิ่มขึ้นปีละกว่า 9 หมื่นคน ล่าสุด 6 องค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมป้องกัน

  
    ผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทยเพิ่มขึ้นปีละกว่า 9 หมื่นคน ล่าสุด 6 องค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมป้องกันและควบคุม และจัดสถานที่ดูแลผู้ป่วยวัณโรคที่ดื้อยาเป็นแห่งแรกของประเทศ
นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือป้องกันควบคุมวัณโรค จังหวัดเชียงใหม่ ณ สมาคมปราบวัณโรคจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทน 6 องค์กรร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (คือสมาคมปราบวัณโรค สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหียะ) เพื่อร่วมมือสนับสนุนให้มีการจัดการดูแลผู้ป่วยวัณโรคให้มีประสิทธิภาพและถูกหลักวิชาการตามบทบาทภารกิจของแต่ละองค์กร สนับสนุนให้มีการควบคุมป้องกันวัณโรคให้มีประสิทธิภาพตามบทบาทและภารกิจของแต่ละองค์กร ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีสถิติผู้ป่วยวัณโรคสูงที่สุดใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และสถิติเพิ่มขึ้นทุกปี มีผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงคือ นักโทษ ในเรือนจำ ซึ่งมีถึง 3 แห่ง กว่าห้าพันคน กลุ่มผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอ กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ และกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยล่าสุดศูนย์ปราบปรามวัณโรคเชียงใหม่ได้ให้ความร่วมมือให้ใช้สถานที่เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ดื้อยาและต้องการให้การสงเคราะห์เป็นแห่งแรกของประเทศ ประเทศไทยติดอันดับที่ 18 ใน 22 ประเทศทั่วโลกที่แพร่วัณโรค และมีผู้ป่วยติดเชื้อวัณโรคเพิ่มปีละกว่า 9 หมื่นคน
สำหรับสถิติผู้ป่วยวัณโรคในจังหวัดเชียงใหม่คือ 42 คนต่อแสนประชากร ขณะที่โรควัณโรคที่แพร่เชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจะสูงกว่าคนปกติร้อยละ 10 พื้นที่ที่น่าเป็นห่วงในการแพร่ระบาดของวัณโรคอยู่ที่ภาคกลาง องค์การอนามัยโลกกำหนดให้โรคมาเลเรีย เอดส์และวัณโรคต้องหมดไปภายในปี พ.ศ. 2558 หากมีอาการไอเป็นเวลาสองสัปดาห์ขึ้นไปและอาการไข้ในช่วงบ่ายให้สงสัยว่าเป็นวัณโรค ควรไปทำการตรวจเพื่อคัดกรองเชื้อ ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการรับประทานยาต่อเนื่อง 14 วันและใช้เวลาในการรักษาให้หายขาด 6 เดือน
 
23 ธันวาคม 2551 , 09:33 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ปรัศนีย์-อุทุมพันธ์ สวท.เชียงใหม่