ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือออกประกาศเตือนสภาพอากาศแปรปรวนในระยะนี้

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือออกประกาศเตือนสภาพอากาศแปรปรวนในระยะนี้ โดยตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคมอากาศจะเย็นลงอีก
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 1(24-2551) เรื่อง อากาศแปรปรวนในภาคเหนือ ด้วยมวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง จะยังคงปกคลุมภาคเหนือ ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตก ซึ่งพาความชื้นจากทะเลอันดามัน จะเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2551 จะทำให้ภาคเหนือมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยจะมีเมฆทวีขึ้น อากาศอุ่นขึ้น กับมีฝนกำลังอ่อน ปกคลุมตอนบนของภาคได้บางพื้นที่ ระหว่าง และ วันที่ 28 ธันวาคม สภาพอากาศจะกลับคืนสู่ฤดูหนาว โดยที่ปริมาณเมฆจะลดลง และอากาศจะหนาวเย็นลงอีกครั้ง
ภัยธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะดังกล่าว คือ ปริมาณเมฆที่มากขึ้น กับมีฝนเล็กน้อยได้บางพื้นที่ ส่วนมากทางตอนบนของ จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแพร่ ซึ่งจะทำให้ผลผลิตที่ตากไว้กลางแจ้งเสียหายได้ ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม ต่อจากนั้นปริมาณเมฆจะลดลง และอากาศจะหนาวเย็นลงอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้ผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงเจ็บป่วยได้ จึงขอให้ประชาชนในภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติดังกล่าว ดูแลผลผลิตและสัตว์เลี้ยง ที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวน และรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ตลอดจนวางแผนป้องกัน และระวังภัยธรรมชาติที่อาจเกิดได้ช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไว้ด้วย
 
24 ธันวาคม 2551 , 08:55 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่