รายงานพิเศษ สมุนไพรสกัดคาวตองสูตรทองเนื้องาม แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของคนไข้โรคเอดส์

  
     คาวตอง เป็นพืชล้มลุกชนิดเถา สมุนไพรตระกูลเดียวกับพลู อยู่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ของประเทศไทย พบมากในประเทศญี่ปุ่น จีน และในไทย โดยมีข้อมูลว่าคาวตองที่ปลูกในภาคเหนือของไทยมีคุณค่าทางยามากที่สุด หนึ่งในสารที่สกัดได้จากคาวตองนั้นแสดงฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ เอชไอวี.โพรทีเอส มีฤทธิ์เสริมภูมิต้านทาน ทำให้เชื้อไวรัส เอชไอวี.ไม่เพิ่มจำนวน โดย ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการทดลองวิจัยพบว่าคาวตองมีสารออกฤทธิ์ เป็นน้ำมันหอมระเหย คือรอลิลแอลดีไฮด์ คาร์ปิล แอลดีไฮด์และเมททิลโนนิลคีโตน มีฤทธิ์ทำให้ไวรัสที่มีปลอกหุ้มตาย โดยไวรัสที่มีปลอกหุ้ม มี 3 ตัวคือ HIV เริม และไข้หวัดใหญ่ ทั้งนี้จากการศึกษาทดลองพบว่าเมื่อคนไข้โรคเอดส์รับประทานสมุนไพรสกัดคาวตองทองเนื้องามควบคู่กับยาต้านไวรัสส่งผลให้ CD 4 เพิ่มขึ้นถึงระดับปกติ
ขณะที่นายบุญเกิด ปันแก้ว นางบัวลอย ทัศน์จันดา นางทองใบ กล่ำนารี และนายจันทร์แก้ว สามติ๊บ คนไข้โรคเอดส์กลุ่มที่ผ่านการทดลองรับประทานสมุนไพรสกัดคาวตองสูตรทองเนื้องาม 2-6 เดือนแล้วพบว่า CD4 เพิ่มขึ้น ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคฉวยโอกาส ไม่เครียด และมีกำลังทำงานได้เหมือนคนปกติ
ปัจจุบันได้มีผู้ป่วยโรคเอดส์กว่า ร้อยคนที่เข้าร่วมโครงการโดยจะต้องมีวินัยในตนเองรับประทานสมุนไพรสกัดคาวตองสูตรทองเนื้องามร่วมกับยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอและพบว่าทั้งหมดได้ผลเช่นเดียวกัน ศ.ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ กรรมการผู้จัดการเชียงรายไวเนอรี่ อดีตปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คนไข้ทั้งหมดที่รับประทานสมุนไพรสกัดคาวตอง สูตรทองเนื้องามไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ล่าสุดมีดำริจะก่อตั้งมูลนิธิคาวตองทองเนื้องามเพื่อสังคม
เมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์จากฮ่องกงเคยค้นพบเช่นกันว่าคาวตองมีฤทธิ์ในการต้านไวรัสเอดส์ ซึ่งเป็นข้อยืนยันได้อีกทางหนึ่ง ขณะที่สมุนไพรสกัดคาวตอง สูตรทองเนื้องามนั้นได้รับมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาและได้ขอจดทะเบียนสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสมุนไพรชีววิธี ในอนาคตจะขยายผลไปยังคนไข้เอดส์รายอื่น ๆ ที่สนใจ โดยล่าสุดปลัดกระทรวงสาธารณสุขขานรับที่จะให้ความร่วมมือกับโครงการดังกล่าวแล้ว
 
24 ธันวาคม 2551 , 08:59 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-สุพัตรา-ทีฆายุ สวท.เชียงใหม่