จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

  
     จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในองค์กร
นายยงยุทธ คุณรา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบนแม่เหียะ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในวันที่ 25-26 ธ.ค.นี้ ณ.โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้ มีคณะนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลทั่วประเทศไทยกว่า 1,655 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลอีกกว่า 200 แห่ง รวมทั้งผู้ติดตามคณะกว่า 8,000 คน เข้าร่วมการประชุม วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในองค์กรและภายนอกองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน
ทั้งนี้เทศบาลตำบลแม่เหียะจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเลียงขันโตก กว่า 6,000 โตก ณ.สวนราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ 2549 บริเวณหอคำหลวง ภายในงานจะมีการประดับโคมไฟอย่างสวยงาม มีการแสดงชุดวัฒนธรรม 4 ภาค และจุดพลุไฟมากกว่า 99 ชุด
 
24 ธันวาคม 2551 , 09:33 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พยนต์ - ปรัศนีย์ - อุทุมพันธ์ สวท. เชียงใหม่