สาธารณสุขเชียงใหม่ พร้อมให้บริการการรักษาพยาบาลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับมือให้บริการการรักษาพยาบาลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552 พร้อมเตือนให้ระวังการเกิดอุบัติเหตุ
นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปี 2551 ที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 121 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 135 ราย เสียชีวิต 10 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด เกิดจาก การเมาสุรา รองลงมาคือ ขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย และทัศนวิสัยไม่ดี วันที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 จำนวน 28 ราย จักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาเป็นรถกระบะบรรทุก ประเภทถนนที่เกิดเหตุมากที่สุด คือ กรมทางหลวง รองลงมาเป็นถนนองค์การบริหารส่วนตำบล และในหมู่บ้าน ช่วงเวลาที่เกิดเหตุส่วนใหญ่ คือ 16.01 – 20.00 น. จุดที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นทรงตรง รองลงมาคือ ทางโค้ง และทางแยก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงเตรียมการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ในช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลปีใหม่ 2552 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2551 – 5 มกราคม 2552 โดยได้เตรียมทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รวมทั้งห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด คลังเลือด ให้สามารถรองรับผู้บาดเจ็บได้ตลอดเวลา และมีการประสานเตรียมความพร้อมกับสถานพยาบาลในเครือข่ายทุกระดับ พร้อมทั้งหน่วยบริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 120 หน่วย รวมถึงระบบแจ้งอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยโทรแจ้งศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ 1669 ได้ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้มีการอบรมให้ความรู้ระดับพื้นฐานแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อาสาสมัคร รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย
ทั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ยังได้เตือนให้ประชาชนระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุทุกประเภทเพื่อลดความสูญเสียด้วย
 
24 ธันวาคม 2551 , 09:43 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ - สุพัตรา - ทีฆายุ สวท. เชียงใหม่