รายงานพิเศษ คาวตอง สมุนไพรพื้นบ้าน สู่การแก้ปัญหาโรคเอดส์ แด่ผู้ด้อยโอกาส

  
    
ผักคาวตองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านพบมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ว่ากันว่าคาวตองที่ปลูกในภาคเหนือ มีสรรพคุณทางยาสูงที่สุด ศ.ดร.นพสมศักดิ์ วรคามินทร์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าทีมวิจัยของบริษัทเชียงรายไวเนอรี่ จำกัด ที่จังหวัดเชียงราย ได้ทดลองจนกระทั่งได้สมุนไพรสกัดคาวตอง สูตรทองเนื้องาม และทดลองให้คนไข้เอดส์ดื่ม พร้อมกับการรับประทานยาต้านไวรัส และมีการวัด CD4 ในระยะสองเดือน สี่เดือนและหกเดือน ปรากฏว่าได้ผลในทางเดียวกันคือ CD 4 สูงทุกคน ซึ่งเป็นผลดีต่อคนไข้โรคเอดส์ ที่สำคัญไม่ผลข้างเคียง ไม่มีโรคฉวยโอกาส ร่างกายแข็งแรง ทำงานได้เหมือนคนปกติ สภาพจิตใจของผู้ป่วยดีขึ้นอย่างมาก
ขณะที่นายบุญเกิด ปันแก้ว และนางบัวลอย ทัศน์จินดา คนไข้โรคเอดส์ที่ทดลองดื่มสมุนไพรคาวตองสูตรทองเนื้องามกล่าวยืนยันว่าหลังจากจากดื่มสมุนไพรดังกล่าวควบคู่กับการรับประทานยาต้านไวรัส ร่างกายไม่มีโรคแทรกซ้อน และสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ
สำหรับคนไข้โรคเอดส์ที่สนใจจะดื่มสมุนไพรคาวตอง สูตรทองเนื้องาม สามารถติดต่อสอบถามผ่านองค์การบริหารส่วนชุมชนในพื้นที่ได้ที่บริษัทเชียงรายไวเนอรี่ จังหวัดเชียงราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
 
8 มกราคม 2552 , 09:21 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่