มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากง จัดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิด 133 ปี เจ้าพ่อปุงเถ่ากงเชียงใหม่ อย่างยิ่งใหญ่

  
    
นายประวิทย์ อัครชิโนเรศ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากง เชียงใหม่ ได้เผยถึงการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อปุงเถ่ากง เชียงใหม่ พร้อมพิธีแห่เจ้าครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ 7 วัน 7 คืน ระหว่างวันที่ 7 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2552 ทั้งนี้เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยเชื้อสายจีน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อีกทางหนึ่งด้วย
งานเฉลิมฉลองในครั้งนี้ ได้จัดขบวนแห่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขบวนแห่มังกรทอง ขบวนแห่สิงโต ขบวนแห่เจ้า ขบวนแห่ของสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ไปตามถนนในตัวเมืองเชียงใหม่ มีผู้ร่วมขบวนกว่าสองพันคน อีกทั้งมีการแสดงมังกรทองลอยฟ้าข้ามแม่น้ำปิง การแสดงอุปรากรจีนหรืองิ้วเล่นถวายตลอดงาน การจัดมหกรรมอาหารจีนจากภัตตาคารและร้านอาหารที่มีชื่อเสียงกว่า 50 แห่ง การประกวดร้องเพลงจีน และการประมูลสิ่งของไหว้เจ้า
สำหรับศาลเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ ปัจจุบันมีอายุ 133 ปี เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่และมีประวัติความเป็นมายาวนานที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งยังเป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวไทยและชาวจีน โดยขณะนี้ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาสักการะและเที่ยวชมเพิ่มมากขึ้น
 
8 มกราคม 2552 , 15:19 น. , อ่าน 1267  

 ข่าวโดย   พยนต์ – ทีฆายุ – สุพัตรา สวท.เชียงใหม่