ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานรางวัลผู้ชนะการประกวดมหกรรม ทู บี นัมเบอวัน ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2552 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    
เมื่อเวลา 19.00 นาฬิกา วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จพระราชดำเนินยังห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการเป็นองค์ประธานการประกวดมหกรรม ทูบี นัมเบอวัน ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2552 และพระราชทานรางวัลจังหวัดและชมรมที่ชนะการประกวด ซึ่งจังหวัดทูบี นัมเบอวัน ดีเด่นระดับภาคเหนือได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชรและเชียงราย ประเภทต้นแบบได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่และพิษณุโลก ชมรมในชุมชนดีเด่นได้แก่ ชุมชนบ้านหัวริน จังหวัดเชียงใหม่ ชมรมต้นแบบได้แก่ ชุมชนศรีดอนไชย จังหวัดเชียงราย ชมรมในสถานศึกษาดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก และโรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี ประเภทต้นแบบ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และโรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ชมรมในสถานประกอบการขนาดใหญ่ดีเด่น ได้แก่ บริษัทเอ็นไวรอนเม็นท์ พัลพ์ แอนด์เปเปอร์ จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ ประเภทต้นแบบคือ บริษัทลีโอฟู๊ด จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ชมรมในสถานประกอบการขนาดเล็กและกลาง ได้แก่ บริษัทอาหารภาคเหนือจำกัด จังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์รีสอร์ต จังหวัดตาก และบริษัทอีซูซุเชียงรายจำกัด จังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้การประกวดมหกรรมทูบีนัมเบอวัน เป็นกลยุทธ์การขับเคลื่อนโครงการทูบีนัมเบอวัน เพื่อกระตุ้นภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์แนะนวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน โดยมีจังหวัดเข้าร่วมประกวด 6 จังหวัด สถานศึกษา 19 สถานศึกษา ชุมชน 15 ชุมชน สถานประกอบการ 10 สถานประกอบการ
 
8 มกราคม 2552 , 15:30 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   สมรัตน์ มะลิลา สทท.เชียงใหม่