หลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมระดมความคิดเห็นป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศ

  
     หลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมระดมความคิดเห็นป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศ เพื่อป้องกันก่อนเกิดปัญหา
สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนากิจกรรมควบคุมป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมบ้านธารแก้ว มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนกล่าวว่า ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา ปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยรวม การประชุมดังกล่าวนั้นมีสามกลุ่มที่ร่วมประชุมคือภาคประชาสังคม NGO กลุ่มวิชาการ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยต่าง ๆ และหน่วยงานราชการ เพื่อการขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย เพื่อจัดทำรายละเอียดร่วมกันนำไปสู่การขับเคลื่อนในการแก้ปัญหามลพิษหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ได้ ทั้งนี้มลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่นั้นมาจากหลายทางทั้งการเผาขยะ เผาป่า ยานยนต์อีกประมาณ 900,000 คัน และการก่อสร้างที่ไม่คลุมผ้าใบ ซึ่งการแก้ปัญหาต้องอาศัยทุกภาคส่วนร่วมมือ ประชาชนต้องเฝ้าระวัง และรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการระดมความเห็นผู้ประชุมได้เสนอประเด็นที่น่าสนใจอย่างหลากหลาย เช่นการไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ประชาชนยังคงยึดติดค่านิยมการเผาขยะ และเผาป่าเพื่อทำแนวกันไฟ ขณะที่ผลการวิจัยพบว่าทุก ๆ 1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนเพิ่มขึ้นจะมีผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.12-0.76 ขณะที่พบว่าหลังเที่ยงคืนถึงเวลา 03.00 น.มีสารก่อมะเร็งรอบเมืองเชียงใหม่สูงกว่าช่วงจราจรเร่งด่วนโดยพบมีสารก่อมะเร็ง 15 ชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
9 มกราคม 2552 , 08:45 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ปรัศนีย์-อุทุมพันธ์ สวท.เชียงใหม่